Poèmes - Mouvement Vovinam Viet Vo Dao Belgique

Aller au contenu

Menu principal :

Poèmes

Thập Tự Quyền

1. Khai thủ thập tự quyền
Quyết nhập nội tranh tiên
Cước, bộ, đạo, quyền, dực
Liên chi đã nhỡn tiền.
#
2. Trực chỉ phạt tam điểm
Phiên tả đã câu liêm
Chuyễn hữu phi long tuyến
Luân thân trảm nhị biên.
#
3. Phi cước tam long giáng
Hồi mã tọa trung bình
Song thủ trực địa tạng
Ðạt chí nguyện bình sinh.
#
4. Luân nhị thập tự nhai
Tả xung trãm hửu đài
Thôi cước xuyên sơn bích
Liên đao hổ cước lai.
#
5. Thoái hữu phục mã công
Luân thân hoành lập tấn
Phi nhị cước bàn long
Lục Thức hoàn môn trấn.


»»»»»»»»»*««««««««   

NHẬT NGUYỆT ÐAI ÐAO PHÁP.

Xung khí đề đao nguyệt bế hinh
Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh
Hồi đao thập tự phiên thân phạt
Loan vũ song phương vãng phản hoành
Tứ diện huy đao kinh thiên trụ
Thủ hoàn yêu cảnh đảo hùng tinh
Luân thân hổ giáng tam hoàn vũ
Truy địa long thᾰng tứ giác minh
Sư hốngˏ tương hi uy lực phát
Ðiểu tàngˏ xà ẩn độ tà sinh
Án sơn tản thạchˏ liên đạo trảm
Viên hoàn tam bộˏ đoạn trường chinh

Retourner au contenu | Retourner au menu